Greenhat

Elke perceptie schept zijn eigen waarheid

Missie

GreenHat stelt zich tot doel mensen in hun werkomgeving zelfbewuster, sensitiever, authentieker te maken en hen vanuit een breder perspectief te laten functioneren. GreenHat richt zich hiermee op het ontwikkelen van het volle potentieel dat in ieder mens en in elke organisatie aanwezig is.

Visie

In de visie van GreenHat ontstaat werkelijke ontwikkeling pas wanneer een persoon (team, afdeling, organisatie) de eigen statische overtuigingen tijdelijk loslaat en met een open brede blik naar binnen en naar buiten durft te kijken.
In de ontwikkeling van teams, afdelingen en organisaties kunnen leidinggevenden een krachtige rol spelen, als facilitator, motivator en coach.

Werkwijze

GreenHat inspireert en faciliteert individuen en bedrijven tot vooruitgang en een open ontwikkelingsgerichte blik. We maken gebruik van beproefde methodieken uit de cognitieve gedragspsychologie, bedrijfspsychologie en change-management. Altijd geënt op de specifieke situatie en behoefte van elke afzonderlijke opdrachtgever. Deze manier van werken leidt tot grote ontwikkelingssprongen. Met duidelijke resultaten als gevolg:

• Optimaal functionerend management
• Positief werkklimaat
• Verbeterde teamprestaties
• Veranderingsbereidheid
• Medewerkerbetrokkenheid
• Meer tevreden klanten
• Succesvolle arbeidsrelaties